OBRAZY (NE)VĚDOMÍ MATEMATIKY

Nástěnné obrazy vycházejí ze základního geometrického uvažování a zásad neboli axiomů. Nejstarší teorie o geometrii a jejím základním využívání najdeme až ve starověkém Egyptě. K vyměřování, místo ustálených jednotek využívali geometři slova. Eukleides definoval tyto výrazy jako základní axiomy podle kterých se mohli matematici řídit. Každý obraz představuje mou interpretaci jednoho z axiomů. Obrazy jsem tvořila pomocí taveného skla, plochého skla a tažených skleněných tyčí. Každý díl obrazu jsem ručně brousila, aby se co nejvěrněji přiblížil podobě hranolu. Vizuálně přesná skladebnost a pravoúhlost kontrastuje s ručně broušeným sklem, které je nepřesné, občas křivé a nepravidelné.

2024 / broušené sklo, ploché sklo, tavené sklo

Dostupné

cena od 20 000Kč

Obraz č.3. Celek je větší než díl

Obraz č.2. Všechny pravé úhly sobě rovny jsou

Obraz č.6. Odejmou-li se od rovných rovné, zbývající části jsou rovny

Obraz č.4. Veličiny témuž rovné i navzájem rovny jsou