Kropenka

Objekt vznikl jako vyústění dlouhodobého studia staveb barokní gotiky a architektury vznikající pod rukami architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Reakcí na jeho práci vzniká objekt na pomezí volného a užitého umění. Volně navazuje na centrální půdorys kaple sv. Anny v Panenských Břežanech.

2022 / tavené broušené sklo / 140x350 mm / 8 kg

Kropenka 1
Kropenka 1