JEV

Toto dílo upozorňuje na nejmenší detaily, které jsou životně důležité a neviditelné. Fyzikální zákony, jako je gravitace či magnetická síla, jsou všude kolem nás. Cítíme je, ale nikdy nejsme schopni tuto sílu fyzicky uchopit. Vnímáme je pouze prostřednictvím objektů, na které působí. Je důležité připomínat si jejich podstatu a význam, o což se snažím v této práci. Objekty, které vytvářím, pracují na těchto dvou principech, využívám je v procesu výroby, ale především respektuji jejich přirozenou cestu, která následně ovlivňuje výsledné podoby instalací.

2023 / spékané skleněné perličky, zmagnetizovaný kov

Pro informaci o ceně mě prosím kontaktujte zde anna.martinkova@umprum.cz